Page 5 - MHM Yavuz Ltd. sehrisahhane

Basic HTML Version

"Şehr- i Şahane Kas t amonu"
Ol ukbaş ı ' na 2 km mesa f ede ,
Anka r a ka r ayo l una s ı f ı r,
25 dönüm a l an üze r i nde i nşa ed i l ecek b i r yaşam ken t i d i r.
"Şehr-i Şahane Kastamonu" bir Yavuz Holding projesidir.
435 onut, 20 şyeri, osyal lanlardan
K
İ
S A
(Mini AVM, Rest urant, ep ineması, por lanları, apalı üzme avuzu -
a
C S
S A
K Y H
H
S F
B B A Ç P
R
A
amam - auna - itness ( ay / ayan yrı), ocuk arkları, ekreatif lanlar,
A K O
D B K
O Yaşam Kenti
çık / apalı toparklar ve aha irçok onfordan luşan
ANKARA
KASTAMONU
ANKARA YOLU